2021/09/22
879
Sôi nổi phong trào thể dục thể thao tại YOPAZ
Sôi nổi phong trào thể dục thể thao tại YOPAZ
YOPAZ luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT với nhiều nội dung phong phú, khuyến khích mọi nhân viên tham gia. Một trong số đó là hoạt động đá bóng được tổ chức hàng tuần.
2021/09/05
420
YOPAZ - CHẶNG ĐƯỜNG 02 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
YOPAZ - CHẶNG ĐƯỜNG 02 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày 19/07 vừa qua, Chúng tôi đã có một buổi lễ kỷ niệm sinh nhật trong cảm xúc hân hoan, ấm áp và chan hòa tình thương của một ngôi nhà chung “YOPAZ”.